Online Katalog

SİFONİK SİSTEMLER

Ürün Kategorileri

SİFONİK SİSTEMLER

Sifonik Sistem Nedir, Nasıl Çalışır?
Sifonik Sistem temelde akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan oluktan ya da çatıdan tahliye edilmesini sağlamaktır. Bu karmaşık hidrolik hesabın çözümü için Bernoulli'nin akış denkleminden yola çıkılarak hareket edilmiştir. Günümüzde sifonik sistem çözümlerinin daha hızlı ve verimli çözümü için çeşitli yazılımlar kullanılmaktadır. Böylelikle karmaşık ağlar daha da kusursuz bir kesinlikle çözülmektedir. Sistem basınç farklarını ve akış hızını dengelemek için farklı çaplarda boru kullanmayı gerektirir. Bu farklı materyallerin kullanımında kayıpları azaltmak önemlidir.

Sifonik Sistemin Avantajları Nelerdir?
1. Daha düşük çapta boru kullanımı (Konvansiyonel sistemde kullanılan borulan yaklaşık yarısı kadar).
2. Boru ve ekipmanların daha az yer tutması.
3. Yatay hatta eğime gerek duyulmaması.
4. Daha az yer altı boruları ve dolayısıyla daha az işçilik ve malzeme kullanımı.
5. Yüksek debiden kaynaklanan kendi kendine temizleme özelliği ile tesisatın tıkanma riskin olmaması.
6. Özel askılama sistemi ile boruların genleşmeden dolayı yarattıkları hareketlerin kontrol altına alınabilmesi ve dolayısıyla daha güvenilir bir tesisat özelliği.